Pääosa YVL-ohjeista tuli voimaan 1.12.2013. YVL-ohjeet päivitetään 2017–2018 aikana. Työn alla olevien ohjeluonnosten L2-versiot lähetetään STUKin ulkoisille lausunnoille ja tallennetaan tälle sivustolle kommentoitaviksi. Myös luonnos L4 tallennetaan nähtäville. Suurimmasta osasta päivitettävistä ohjeista laaditaan vain yksi ohjeluonnos.

Nykyisen ohjejärjestelmän mukaisista ohjeista YVL D.6 Uraanin ja toriumin tuottaminen kaivos- ja malmin­rikastus­toiminnassa ja YVL D.7 Ydinjätteiden loppusijoituslaitoksen vapautumisesteet ja kalliorakentaminen on valmisteilla vasta ensimmäinen versio (tavoite 2017). YVL E.13 Ydinlaitoksen ilmanvaihto- ja ilmastointilaitteet on lisätty uutena ohjeena kesäkuussa 2017, sen valmistumisen aikataulu on sama kuin muullakin YVL-ohjeistolla.

Tarkentava selite, joka koskee päivitettävänä olevia YVL-ohjeita (taustaa päivitykselle, muutostyyppien selitteet ja vaatimusten numeroinnin perusteet).

A: Ydinlaitoksen turvallisuuden hallinta

B: Ydinlaitoksen ja sen järjestelmien suunnittelu

 • YVL B.1 Ydinvoimalaitoksen turvallisuussuunnittelu
 • YVL B.2 Ydinlaitoksen järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden luokittelu
 • YVL B.3 Ydinvoimalaitoksen deterministiset turvallisuusanalyysit
 • YVL B.4 Ydinpolttoaine ja reaktori
 • YVL B.5 Ydinvoimalaitoksen primääripiiri
 • YVL B.6 Ydinvoimalaitoksen suojarakennus
 • YVL B.7 Varautuminen sisäisiin ja ulkoisiin uhkiin ydinlaitoksessa
 • YVL B.8 Ydinlaitoksen palontorjunta

C: Ydinlaitoksen ja ympäristön säteilyturvallisuus

D: Ydinmateriaalit ja jätteet

E: Ydinlaitoksen rakenteet ja laitteet

 • YVL E.1 Auktorisoitu tarkastuslaitos ja luvanhaltijan omatarkastuslaitos
 • YVL E.2 Ydinpolttoaineen hankinta ja käyttö
 • YVL E.3 Ydinlaitoksen painesäiliöt ja putkistot
 • YVL E.4 Ydinvoimalaitoksen painelaitteiden lujuusanalyysit
 • YVL E.5 Ydinlaitoksen painelaitteiden rikkomattomat määräaikaistarkastukset
 • YVL E.6 Ydinlaitoksen rakennukset ja rakenteet
 • YVL E.7 Ydinlaitoksen sähkö- ja automaatiolaitteet
 • YVL E.8 Ydinlaitoksen venttiilit
 • YVL E.9 Ydinlaitoksen pumput
 • YVL E.10 Ydinlaitoksen varavoimalähteet
 • YVL E.11 Ydinlaitoksen nosto- ja siirtolaitteet
 • YVL E.12 Ydinlaitoksen mekaanisten laitteiden ja rakenteiden testauslaitokset
 • YVL E.13 Ydinlaitoksen ilmanvaihto- ja ilmastointilaitteet