YVL-ohjeet saatiin päivitetyksi vuoden 2021 alkupuolella kun ohjeet YVL A.11 ja A.12 julkistettiin. Uusia päivityksiä nykymuotoiseen YVL-ohjeistoon ei ole odotettavissa.

Uusille ydinlaitoksille YVL-ohjeet ovat voimassa sellaisenaan, mutta rakenteilla olevilla ja käyvillä ydinlaitoksilla ohjeet saatetaan voimaan erillisillä Säteilyturvakeskuksen täytäntöönpanopäätöksillä.

Kehittelyn alla on uudenlainen YVL-ohjeisto, missä velvoittavat vaatimukset on viety STUKin määräyksiin ja ohjeisiin jää vain opastava osuus.

A: Ydinlaitoksen turvallisuuden hallinta

 • YVL A.1 Ydinenergian käytön turvallisuusvalvonta
 • YVL A.2 Ydinlaitoksen sijaintipaikka
 • YVL A.3 Turvallisuuden johtaminen ydinalalla
 • YVL A.4 Ydinlaitoksen organisaatio ja henkilöstö
 • YVL A.5 Ydinlaitoksen rakentaminen ja käyttöönotto
 • YVL A.6 Ydinvoimalaitoksen käyttötoiminta
 • YVL A.7 Ydinvoimalaitoksen todennäköisyysperusteinen riskianalyysi ja riskien hallinta
 • YVL A.8 Ydinlaitoksen ikääntymisen hallinta
 • YVL A.9 Ydinlaitoksen toiminnan raportointi
 • YVL A.10 Ydinlaitoksen käyttökokemustoiminta
 • YVL A.11 Ydinlaitoksen turvajärjestelyt
 • YVL A.12 Ydinlaitoksen tietoturvallisuuden hallinta

B: Ydinlaitoksen ja sen järjestelmien suunnittelu

 • YVL B.1 Ydinvoimalaitoksen turvallisuussuunnittelu
 • YVL B.2 Ydinlaitoksen järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden luokittelu
 • YVL B.3 Ydinvoimalaitoksen deterministiset turvallisuusanalyysit
 • YVL B.4 Ydinpolttoaine ja reaktori
 • YVL B.5 Ydinvoimalaitoksen primääripiiri
 • YVL B.6 Ydinvoimalaitoksen suojarakennus
 • YVL B.7 Varautuminen sisäisiin ja ulkoisiin uhkiin ydinlaitoksessa
 • YVL B.8 Ydinlaitoksen palontorjunta

C: Ydinlaitoksen ja ympäristön säteilyturvallisuus

 • YVL C.1 Ydinlaitoksen rakenteellinen säteilyturvallisuus
 • YVL C.2 Ydinlaitoksen työntekijöiden säteilyturvallisuus ja säteilyaltistuksen seuranta
 • YVL C.3 Ydinlaitoksen radioaktiivisten aineiden päästöjen rajoittaminen ja valvonta
 • YVL C.4 Ydinlaitoksen ympäristön väestön säteilyannosten arviointi
 • YVL C.5 Ydinvoimalaitoksen valmiusjärjestelyt
 • YVL C.6 Ydinlaitoksen säteilymittaukset
 • YVL C.7 Ydinlaitoksen ympäristön säteilyvalvonta

D: Ydinmateriaalit ja jätteet

 • YVL D.1 Ydinmateriaalivalvonta
 • YVL D.2 Ydinaineiden ja ydinjätteiden kuljetus
 • YVL D.3 Ydinpolttoaineen käsittely ja varastointi
 • YVL D.4 Matala- ja keskiaktiivisten ydinjätteiden käsittely ja ydinlaitoksen käytöstäpoisto
 • YVL D.5 Ydinjätteiden loppusijoitus
 • YVL D.6 Uraanin ja toriumin tuottaminen kaivos- ja malminrikastustoiminnassa
 • YVL D.7 Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen vapautumisesteet

E: Ydinlaitoksen rakenteet ja laitteet

 • YVL E.1 Auktorisoitu tarkastuslaitos ja luvanhaltijan omatarkastuslaitos
 • YVL E.2 Ydinpolttoaineen hankinta ja käyttö
 • YVL E.3 Ydinlaitoksen painesäiliöt ja putkistot
 • YVL E.4 Ydinvoimalaitoksen painelaitteiden lujuusanalyysit
 • YVL E.5 Ydinlaitoksen painelaitteiden rikkomattomat määräaikaistarkastukset
 • YVL E.6 Ydinlaitoksen rakennukset ja rakenteet
 • YVL E.7 Ydinlaitoksen sähkö- ja automaatiolaitteet
 • YVL E.8 Ydinlaitoksen venttiilit
 • YVL E.9 Ydinlaitoksen pumput
 • YVL E.10 Ydinlaitoksen varavoimalähteet
 • YVL E.11 Ydinlaitoksen nosto- ja siirtolaitteet
 • YVL E.12 Ydinlaitoksen mekaanisten laitteiden ja rakenteiden testauslaitokset
 • YVL E.13 Ydinlaitoksen ilmanvaihto- ja ilmastointilaitteet