10 ohjetta

 • YVL A.11 Ydinlaitoksen turvajärjestelyt
  15.11.2013 , kumottu 1.3.2021 (YVL A.11, 12.2.2021)
 • YVL A.12 Ydinlaitoksen tietoturvallisuuden hallinta
  22.11.2013 , kumottu 1.3.2021 (YVL A.12, 12.2.2021)
 • YVL E.6 Ydinlaitoksen rakennukset ja rakenteet
  15.11.2013 , kumottu 1.7.2020 (YVL E.6, 19.6.2020)
 • YVL A.1 Ydinenergian käytön turvallisuusvalvonta
  22.11.2013 , kumottu 1.4.2020 (YVL A.1, 17.3.2020)
 • YVL D.3 Ydinpolttoaineen käsittely ja varastointi
  15.11.2013 , kumottu 1.4.2020 (YVL D.3, 17.3.2020)
 • YVL E.4 Ydinvoimalaitoksen painelaitteiden lujuusanalyysit
  15.11.2013 , kumottu 1.4.2020 (YVL E.4, 17.3.2020)
 • YVL C.5 Ydinvoimalaitoksen valmiusjärjestelyt
  15.11.2013 , kumottu 3.2.2020 (YVL C.5, 20.1.2020)
 • YVL E.10 Ydinlaitoksen varavoimalähteet
  15.8.2014 , kumottu 3.2.2020 (YVL E.10, 20.1.2020)
 • YVL E.8 Ydinlaitoksen venttiilit
  15.11.2013 , kumottu 3.2.2020 (YVL E.8, 20.1.2020)
 • YVL E.9 Ydinlaitoksen pumput
  15.11.2013 , kumottu 3.2.2020 (YVL E.9, 20.1.2020)