16 ohjetta

 • YVL 1.5 Ydinlaitoksia koskeva raportointi Säteilyturvakeskukselle
  8.9.2003 , kumottu 15.8.2014 (YVL A.9)
 • YVL 5.1 Ydinvoimalaitoksen dieselgeneraattorit ja niiden apujärjestelmät
  23.1.1997 , kumottu 15.8.2014 (YVL E.10)
 • YVL 7.2 Ydinvoimalaitoksen ympäristön väestön säteilyannosten arviointi
  23.1.1997 , kumottu 17.3.2015 (YVL C.4)
 • YVL 7.3 Ydinvoimalaitoksen radioaktiivisten aineiden päästöjen leviämisen laskennallinen arviointi
  23.1.1997 , kumottu 17.3.2015 (YVL C.4)
 • YVL 7.5 Ydinvoimalaitoksen meteorologiset mittaukset
  28.5.2003 , kumottu 17.3.2015 (YVL C.4)
 • YVL 7.7 Ydinvoimalaitoksen ympäristön säteilytarkkailu
  22.3.2006 , kumottu 19.12.2016 (YVL C.7)
 • YVL 7.8 Ydinvoimalaitoksen ympäristön säteilyturvallisuusraportointi
  22.3.2006 , kumottu 15.8.2014 (YVL A.9)
 • YVL A.8 Ydinlaitoksen ikääntymisen hallinta
  15.11.2013 , kumottu 20.5.2014 (YVL A.8)
 • YVL C.2 Ydinlaitoksen työntekijöiden säteilysuojelu ja säteilyaltistuksen seuranta
  15.11.2013 , kumottu 20.5.2014 (YVL C.2)
 • YVL E.5 Ydinlaitoksen painelaitteiden rikkomattomat määräaikaistarkastukset
  15.11.2013 , kumottu 20.5.2014 (YVL E.5)
 • YVL E.12 Ydinlaitoksen painelaitteiden rikkomattomat määräaikaistarkastukset
  15.11.2013 , kumottu 20.5.2014 (YVL E.12)
 • YVL A.3 Ydinlaitoksen johtamisjärjestelmä
  15.11.2013 , kumottu 2.6.2014 (YVL A.3)
 • YVL A.4 Ydinlaitoksen organisaatio ja henkilöstö
  15.11.2013 , kumottu 2.6.2014 (YVL A.4)
 • YVL A.5 Ydinlaitoksen rakentaminen ja käyttöönotto
  15.11.2013 , kumottu 2.6.2014 (YVL A.5)
 • YVL A.6 Ydinvoimalaitoksen käyttötoiminta
  15.11.2013 , kumottu 5.6.2014 (YVL A.6)
 • YVL D.5 Ydinjätteiden loppusijoitus
  15.11.2013 , kumottu 13.2.2018 (YVL D.5)