ST-ohjeita ei enää uusita, ja ne ovat jatkossa suositusluonteisia. ST-ohjeissa olleet vaatimukset on siirretty laki- ja asetustasolle sekä STUKin määräyksiin. Uusi säteilylaki ja -asetus tulivat voimaan vuonna 2018, sekä uudet määräykset vuosina 2018–2019. ST-ohjeissa kuvattuja hyviä käytäntöjä voidaan edelleen soveltaa siltä osin kuin ne eivät ole ristiriidassa uusien säädösten ja määräysten kanssa. Nykyisin ST-ohjeet on korvattu Sammio-palvelulla.

1: Yleiset ohjeet

 • ST 1.1 Säteilytoiminnan turvallisuusperusteet
 • ST 1.3 Säteilylähteiden varoitusmerkit
 • ST 1.4 Säteilyn käyttöorganisaatio
 • ST 1.5 Säteilyn käytön vapauttaminen turvallisuusluvasta
 • ST 1.6 Säteilyturvallisuus työpaikalla
 • ST 1.7 Säteilysuojelukoulutus terveydenhuollossa
 • ST 1.8 Säteilyn käyttöorganisaatiossa toimivien henkilöiden pätevyys ja säteilysuojelukoulutus
 • ST 1.9 Säteilytoiminta ja säteilymittaukset
 • ST 1.10 Säteilylähteiden käyttötilojen suunnittelu
 • ST 1.11 Säteilylähteiden turvajärjestelyt

2: Sädehoito

 • ST 2.1 Sädehoidon turvallisuus

3: Lääketieteellinen röntgentutkimus

 • ST 3.1 Hammasröntgentutkimukset terveydenhuollossa
 • ST 3.3 Röntgentutkimukset terveydenhuollossa
 • ST 3.8 Säteilyturvallisuus mammografiatoiminnassa

5: Teollisuus, tutkimus, opetus ja kaupallinen toiminta

 • ST 5.1 Umpilähteiden ja niitä sisältävien laitteiden säteilyturvallisuus
 • ST 5.2 Tarkastus- ja analyysiröntgenlaitteiden käyttö
 • ST 5.3 Ionisoivan säteilyn käyttö fysiikan ja kemian opetuksessa
 • ST 5.4 Säteilylähteiden kauppa
 • ST 5.6 Säteilyturvallisuus teollisuusradiografiassa
 • ST 5.7 Radioaktiivisen jätteen ja käytetyn ydinpolttoaineen siirrot
 • ST 5.8 Säteilylaitteiden asennus-, korjaus- ja huoltotyö

6: Avolähteet ja radioaktiiviset jätteet

 • ST 6.1 Säteilyturvallisuus avolähteiden käytössä
 • ST 6.2 Radioaktiiviset jätteet ja päästöt avolähteiden käytössä
 • ST 6.3 Säteilyturvallisuus isotooppilääketieteessä

7: Säteilyannokset ja terveystarkkailu

 • ST 7.1 Säteilyaltistuksen seuranta
 • ST 7.2 Säteilyaltistuksen enimmäisarvojen soveltaminen ja säteilyannoksen laskemisperusteet
 • ST 7.3 Sisäisestä säteilystä aiheutuvan annoksen laskeminen
 • ST 7.4 Annosrekisteri ja tietojen ilmoittaminen
 • ST 7.5 Säteilytyötä tekevien työntekijöiden terveystarkkailu

8: Eläinlääketiede

 • ST 8.1 Säteilyturvallisuus eläinröntgentoiminnassa

9: Ionisoimaton säteily

 • ST 9.1 Solariumlaitteiden säteilyturvallisuusvaatimukset ja valvonta
 • ST 9.2 Pulssitutkien säteilyturvallisuus
 • ST 9.3 ULA- ja TV-asemien mastotöiden säteilyturvallisuus
 • ST 9.4 Yleisöesityksissä käytettävien suuritehoisten laserlaitteistojen säteilyturvallisuus
 • ST 9.5 Kuluttajalaserien turvallisuus

12: Luonnonsäteily

 • ST 12.1 Säteilyturvallisuus luonnonsäteilylle altistavassa toiminnassa
 • ST 12.2 Rakennusmateriaalien ja tuhkan radioaktiivisuus
 • ST 12.4 Säteilyturvallisuus lentotoiminnassa