Pääosa YVL-ohjeista tuli voimaan 1.12.2013. YVL-ohjeet päivitetään vuoden 2018 aikana. Työn alla olevat ohjeluonnokset lähetetään STUKin ulkoisille lausunnoille ja tallennetaan tälle sivustolle kommentoitaviksi. Suurimmasta osasta päivitettävistä ohjeista laaditaan vain yksi luonnos ja luonnosten versioinnista on luovuttu.

Nykyisen ohjejärjestelmän mukaisista ohjeista YVL D.6 Uraanin ja toriumin tuottaminen kaivos- ja malmin­rikastus­toiminnassa ja YVL E.13 Ydinlaitoksen ilmanvaihto- ja ilmastointilaitteet odottavat valmistumistaan.

Tarkentava selite, joka koskee päivitettävänä olevia YVL-ohjeita (taustaa päivitykselle, muutostyyppien selitteet ja vaatimusten numeroinnin perusteet).