YVL-ohjeet päivitetään vuosien 2018–2020 aikana. Työn alla olevat ohjeluonnokset lähetetään STUKin ulkoisille lausunnoille ja tallennetaan tälle sivustolle kommentoitaviksi. Suurimmasta osasta päivitettävistä ohjeista laaditaan vain yksi luonnos ja luonnosten versioinnista on luovuttu.

Uusille ydinlaitoksille YVL-ohjeet ovat voimassa sellaisenaan, mutta rakenteilla olevilla ja käyvillä ydinlaitoksilla ohjeet saatetaan voimaan erillisillä Säteilyturvakeskuksen täytäntöönpanopäätöksillä.

Tarkentava selite, joka koskee päivitettävänä olevia YVL-ohjeita (taustaa päivitykselle, muutostyyppien selitteet ja vaatimusten numeroinnin perusteet).

Työn alla olevat