ST-ohjeita ei enää uusita, ja ne ovat jatkossa suositusluonteisia. ST-ohjeissa olleet vaatimukset on siirretty laki- ja asetustasolle sekä STUKin määräyksiin. Uusi säteilylaki ja -asetus tulivat voimaan vuonna 2018, sekä uudet määräykset vuosina 2018–2019. ST-ohjeissa kuvattuja hyviä käytäntöjä voidaan edelleen soveltaa siltä osin kuin ne eivät ole ristiriidassa uusien säädösten ja määräysten kanssa. Nykyisin ST-ohjeet on korvattu Sammio-palvelulla.