Pääosa YVL-ohjeista tuli voimaan 1.12.2013. YVL-ohjeet päivitetään 2017–2018 aikana. Työn alla olevien ohjeluonnokset lähetetään STUKin ulkoisille lausunnoille ja tallennetaan tälle sivustolle kommentoitaviksi. Suurimmasta osasta päivitettävistä ohjeista laaditaan vain yksi luonnos ja luonnosten versioinnista on luovuttu.

Nykyisen ohjejärjestelmän mukaisista ohjeista YVL D.6 Uraanin ja toriumin tuottaminen kaivos- ja malmin­rikastus­toiminnassa ja YVL D.7 Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen vapautumisesteet on valmisteilla vasta ensimmäinen versio (tavoite 2017). YVL E.13 Ydinlaitoksen ilmanvaihto- ja ilmastointilaitteet on lisätty uutena ohjeena kesäkuussa 2017, sen valmistumisen aikataulu on sama kuin muullakin YVL-ohjeistolla.

Tarkentava selite, joka koskee päivitettävänä olevia YVL-ohjeita (taustaa päivitykselle, muutostyyppien selitteet ja vaatimusten numeroinnin perusteet).